1. Παρακολούθηση των καλλιεργειών

Παράγοντες που επηρεάζουν τις φασματικές υπογραφές των καλλιεργειών

Τα φυτά έχουν ένα συγκεκριμένο τρόπο να ανακλούν την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Το μοναδικό αυτό χαρακτηριστικό είναι γνωστό ως η φασματική υπογραφή της βλάστησης. Η ανάκλαση της βλάστησης είναι πολύ χαμηλή στις μπλε και κόκκινες περιοχές του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος, λιγο υψηλότερη στην πράσινη περιοχή και υψηλή στο κοντινό υπέρυθρο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη φασματική υπογραφή της βλάστησης, δείτε αυτή τη σελίδα.

Zoom Sign
Απώλεια χλωροφύλλης
Απώλεια χλωροφύλλης σε φύλλα (χλώρωση).
Πηγή: Wikimedia Commons

Η φυσιολογική διαδικασία ανάπτυξης ενός φυτού μπορεί να διαταραχθεί όταν περνά μια περίοδο καταπόνησης. Όταν βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, το φυτό δεν λειτουργεί σωστά για μία ή περισσότερες αιτίες. Όταν ένα φυτό καταπονείται, συνήθως αυτό εκφράζεται με ορισμένα ορατά συμπτώματα, αλλά και ορισμένα που είναι δεν είναι ορατά από το ανθρώπινο μάτι. Συμπτώματα καταπόνησης μπορεί να εμφανίζονται σε όλα τα φυτά στο χωράφι ή μόνο σε ορισμένα τμήματα του χωραφιού, ανάλογα με την αιτία.

 

Zoom Sign
Απώλεια χλωροφύλλης
Ανάπτυξη ενός μύκητα (Uncinula necator - κοινώς γνωστός ως κονιώδης περονόσπορος) σε καλλιέργεια πεπονιού.
Πηγή: Wikimedia Commons

Η καταπόνηση στα φυτά προκαλείται από εξωτερικούς παράγοντες. Μπορείτε να σκεφτείτε μερικούς;

Απάντηση

Παράδειγμα