Περιεχόμενα

Εισαγωγή

    Εισαγωγή, Περιεχόμενα

Chapter 1

1. Παρακολούθηση των καλλιεργειών

    Τι προκαλεί καταπόνηση στα φυτά     Μπορούμε να δούμε κάποια συμπτώματα καταπόνησης
    με την τηλεπισκόπηση
Chapter 2

2. Εκτίμηση γεωργικής απόδοσης

    Εκτίμηση της ποσότητας της παραγωγής των καλλεργειών     Χρειαζόμαστε άλλα δεδομένα, εκτός από την τηλεπισκόπηση
Chapter 3

3. Αναγνώριση των καλλιεργειών

    Γιατί χρειάζεται να αναγνωριστούν οι καλλιέργιες;     Πώς μπορούμε να προσδιορίσουμε τα διάφορα είδη
    καλλιεργειών με την τηλεπισκόπηση
Chapter 4

4. Γεωργία Ακριβείας

    Χρησιμοποιώντας στοιχεία τηλεπισκόπησης
    για μεμονωμένα χωράφια
Games

5. Επιπλέον Πληροφορίες
    Επιπλέον πληροφορίες για συγκεκριμένα θέματα,
    ασκήσεις, απαντήσεις, και παιχνίδια
Αναφορές/Πηγές

6. Αναφορές
    Κατάλογος αναφορών της βιβλιογραφίας και πηγών
    δεδομένων, με προτάσεις για περαιτέρω ανάγνωση
Links

7. Σύνδεσμοι
    Κατάλογος με χρήσιμες εξωτερικές συνδέσεις για
    περισσότερες γνώσεις σχετικά με την τηλεπισκόπηση
    στη γεωργία
Αναφορές Εικόνων

8. Αναφορές Εικόνων
    Κατάλογος με αναφορές των εικόνων που χρησιμοποιούνται
    στην ενότητα και οι πηγές προέλευσής τους
Ενότητα 9

9. Συγγραφείς
    Κατάλογος συγγραφέων που δημιούργησαν την εκπαιδευτική
    ενότητα σχετικά με την τηλεπισκόπηση στη γεωργία
Ενότητα 10

10. Φύλλα Εργασίας
    Κατάλογος φύλλων εργασίας και σχετικές πληροφορίες για
    χρήση στην τάξη