1. Ruimte en zijn dimensies

De geschiedenis van 3D

De eerste gekende kaaren die objecten en fenomenen voorstellen met behulp van cartografische symbolen dateren van 2500 jaar v.C. Een van deze kaarten is de beroemde kaart van Mesopotamië.

Zoom Sign
Mesopotamia
Voorstelling van de kaart van Mesopotamië.
Bron: Commission on Mountain Cartography, 2006.

Deze kaart combineert twee verschillende perspectieven:

Wanneer we de evolutie van de cartografie bekijken doorheen de Griekse en Romeinse periode zien we dat cartografen altijd al een realistische representatie van het reliëf hebben beoogd. Ze maakten meestal gebruik van bergen en heuvels in perspectief.

Na een stagnatie van ontwikkelingen in de middeleeuwen, kon in de cartografie in de 15de eeuw een heropleving van de perspectieve voorstelling van bergen worden waargenomen. Er moet echter gewacht worden tot de 18de eeuw om de eerste vormen van reliëfvoorstelling te zien op een orthografische manier. Neem eens een kijkje ...
Arceren is de eerste methode die we zien om reliëf orthografisch voor te stellen. Op deze manier is het mogelijk om hellingen terug te vinden op de kaarten. Een nadeel van deze techniek zijn de zeer drukke kaartbeelden die onstaan.


In de late 19de eeuw worden contourlijnen de gangbare techniek om reliëf voor te stellen op kaarten met grote schaal. Dit was de enige methode die volledige kaartberekeningen en exacte definitie van de hoogte van een bepaald punt toeliet.

Orthografische kaarten zijn nu, in de 21ste eeuw, overal aan te treffen. Alleen bij kaarten voor toeristische doeleinden gaat men soms nog gebruik maken van perspectieve voorstelling van het reliëf.

Samenvattend kunnen we stellen dat orthografische kaarten onze geschiedenis slechts de laatste 200 jaar domineren, terwijl perspectieve kaarten reeds duizenden jaren worden gebruikt.


Artikel: Analysis of user's response on 3D cartographic presentations by Dušan Petrovič and Polona Mašera.