Wat is cirkelirrigatie?

Middelpuntirrigatie, ook cirkelirrigatie genoemd, is een methode om gewassen te irrigeren waarbij de installatie rond een draaipunt roteert.

Een cirkelvormig gebied met middelpunt op het draaipunt wordt geïrrigeerd, wat vaak een cirkelvormig patroon schept in gewassen bij het kijken van bovenaf.

Water wordt uit een put aangezogen en door een buis geleid die aan metalen frames bevestigd is. De metalen frames staan op wielen en elektromotoren rollen de frames rond in een cirkel draaiend rond de waterbron en sproeien water terwijl ze voortbewegen.

Zoom Sign
Center-pivot
Middelpuntirrigatie in Railroad Valley, Nevada, VSA, zoals gezien door ASTER (17/08/01). Bron: NASA/GSFC/MITI/ERSDAC/JAROS and U.S./Japan ASTER Science Team.

Dit systeem is in gebruik bijvoorbeeld in delen van Verenigde Staten, Australië, Nieuw-Zeeland en ook in drogere gebieden zoals de Sahara en het Midden-Oosten.

Zoom Sign
Sprinkler
Middelpuntirrigatie levert doeltreffend het zo hard nodige water aan gewassen in het oosten van de staat Washington, VSA. Photo: Pacific Northwest National Laboratory.

Laten we de ASTER-beelden links eens nader bekijken.

Het bovenste valse-kleurenbeeld laat akkers met middelpuntirrigatie zien, met gezonde vegetatie in het rood.

Het middelste beeld laat de NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) zien. De kleur toont het hoogste vegetatiegehalte in donkergroen, een laag vegetatiedek in lichtgroen en lichtgeel en braakliggende gebieden in lichtbruin.

Het onderste beeld is een thermisch infraroodkanaal met warmere temperaturen in het wit en kouder in zwart. Op het thermisch beeld zijn de meest noordelijke en meest westelijke akkers duidelijk kouder in hun noordwestelijke zones, alhoewel er op de andere beelden geen verschillen te zien zijn. Dit kan toegeschreven worden aan de aanwezigheid van overtollig water, wat tot schade aan gewassen kan leiden.

De combinatie van informatie uit verschillende banden is een krachtig hulpmiddel om de gezondheid van gewassen en onderhoudsprocedures te monitoren.


Toggle: Debug