Hoe is het mogelijk om soorten gewassen vanuit de ruimte te identificeren?

Door satellietgegevens van verschillende data binnen een groeiperiode te gebruiken, is het mogelijk om de verschillende soorten gewassen te identificeren, omdat het vegetatiedek van ieder gewas in een ander tempo verandert.

Bovendien zijn de plant- en oogstdata ook verschillend.

Door de verschillende soorten gewassen te bekijken, is het ook mogelijk de grenzen van de akkers in kaart te brengen.

Ontdek meer in tutorial
Teledetectie in de landbouw!
Zoom Sign
Cauliflowers, lettuce and potatoes
Een akker met bloemkolen tussen twee akkers met sla en aardappels. Bron: The Regional Institute Ltd, Sydney, Australia.

Toggle: Debug