Zei je "fytoplankton"?

Wat is fytoplankton?

Fytoplankton, de meest voorkomende levensvorm die men in de oceaan aantreft, zijn microscopisch kleine mariene planten die op of bij het oppervlak van de zee drijven.

Microscopisch plankton is "het gras van de zee" genoemd, omdat ze het basisvoedsel is waarvan alle andere mariene leven afhangt. Zelfs wij, op het land, we zouden zonder haar niet kunnen leven: ondanks dat ze minder dan 1% van de mondiale biomassa uitmaakt, voert fytoplankton de helft van alle fotosynthese uit door zuurstof in de atmosfeer uit te ademen.

Ze absorbeert ook een grote hoeveelheid van de overtollige koolstofdioxide die door menselijke activiteit wordt voortgebracht en verzacht zo het broeikaseffect.

Wat is een algenbloei?

Een algenbloei is een explosie van de planktonpopulatie. Deze kan veroorzaakt worden door gunstige, bijzondere lichtomstandigheden of watereutrofiëring.

Eutrofiëring duidt op een massale aanvoer van voedingsstoffen. Deze wordt ofwel veroorzaakt door natuurlijke en seizoensprocessen of geïnduceerd door menselijke activiteiten (vervuiling door voedingsstoffen).

Zoom Sign
Red tide
Deze rode vloed is een toxische algenbloei. Foto: Alexander Mustard/NOCS.
Kom meer over fytoplanktonbloei te weten in:
Zoom Sign
Phytoplankton
Mariene fytoplankton gezien door een microscoop. Foto: N. Sullivan/NOAA/Department of Commerce.

Bepaalde fytoplanktonbloei is gevaarlijk

Bepaalde microscopische algensoorten kunnen gevaarlijk zijn. Als ze ongecontroleerd sterk toenemen tijdens optimale bloeiomstandigheden, kunnen ze de zuurstof in het water op gebruiken en grotere vissen verstikken. Andere soorten kunnen toxines in het water afgeven. Deze gebeurtenissen worden aangeduid met schadelijke algenbloei (SAB).

Vroegtijdige detectie van bloei per satelliet laat viskwekers toe monsters te nemen van de bloei en indien vastgesteld wordt dat de bloei schadelijk is matigingsstrategieën aan te brengen, zoals het pompen van zuurstof in het water rond de gekooide vis.

Zoom Sign
Vissterfte veroorzaakt door een SAB. Foto: Alexander Mustard/NOCS.

Toggle: Debug