Het "SPOT-VEGETATION"-programma

VEGETATION

Het doel van het VEGETATION-instrument is nauwkeurige metingen te verschaffen van de hoofdkenmerken van het plantendek van de aarde.

Een praktisch dagelijkse wereldwijde bestrijking en een resolutie van 1 kilometer maken deze sensor tot een ideaal hulpmiddel voor het waarnemen van regionale en wereldwijde milieuveranderingen op lange termijn.

Het eerste VEGETATION-instrument is sinds april 1998 operationeel als onderdeel van de satelliet SPOT 4. Een tweede vracht, VEGETATION 2, is nu operationeel in gebruik aan boord van SPOT 5.

Lees meer over VEGETATION op http://www.spot-vegetation.com/ en op pagina "10de verjaardag van SPOT-VEGETATION" van de EOEdu website.

Zoom Sign
Dust storm
De VEGETATION-sensor maakte dit prachtige beeld van een zandstorm boven China (07/04/01). Bron: VEGETATION programme, VITO.
SPOT 5
Artistieke impressie van SPOT 5. Bron: NOAA Coastal Services Center.

SPOT

Het teledetectieprogramma SPOT (Satellites Pour l'Observation de la Terre) (Satellieten voor Aardobservatie) werd door Frankrijk opgezet in partnerschap met België en Zweden.

Het SPOT-systeem bestaat uit drie operationele satellieten (SPOT 2, SPOT 4 en SPOT 5), een grondsegment voor baan- en missiecontrole, een wereldwijd netwerk van ontvangst- en verwerkingsstations, en een internationaal productdistributie en –marketingnetwerk. De constellatie van SPOT-satellieten in een baan rond de aarde maakt het mogelijk om praktisch de hele planeet in één dag te observeren.

Alle SPOT-satellieten werden door een Ariane-raket in een baan rond de aarde gebracht.


Toggle: Debug