Wat hebben satellieten met luchtvervuiling te maken?

Luchtvervuiling kan gedefinieerd worden als de aanwezigheid in de atmosfeer van één of meer vervuilende stoffen van zodanige kwaliteit en gedurende zodanige tijdsduur dat het schadelijk is (of neigt te worden) voor de gezondheid en het welzijn van menselijk, dierlijk en plantaardig leven. Deze vervuilende stoffen kunnen chemicaliën, fijnstof of biologische materialen zijn.

Continue waarnemingen per satelliet helpen wetenschappers om de concentratie van luchtvervuilende stoffen vanaf lokale schaal tot mondiale schaal te monitoren.

Air quality

Ga na hoe satellieten luchtvervuiling opsporen in tutorial
Inzicht in spectra van de aarde
en tutorial Teledetectie met behulp van lasers!Zoom Sign
Fires
Dit Envisat-beeld genomen op 9 augustus 2006 legde enkele branden vast die over het noordwesten van Spanje en Portugal woedden. Bron: ESA.

Toggle: Debug