4. Stromen en leven in de oceaan

Inleiding

Oceaanstromen hebben een belangrijke invloed op het leven in de oceaan. Samen met de beschikbaarheid van zonlicht, het verloop van de seizoenen en het opwarmen en afkoelen van oppervlaktewateren regelen zij de fysieke omstandigheden waaronder a lle mariene leven bestaat.

Net zoals op het land staan planten onderaan de voedselketen, dus de beschikbaarheid van voedsel voor zeedieren hangt uiteindelijk af van de productiviteit van zeeplanten.

Zoom Sign
Bloom
Envisat MERIS true colour image of a phytoplankton bloom in the Barents Sea, 12th August 2008. During the Arctic summer, melting of sea ice helps to stabilise the water column, so phytoplankton are able to remain in the sunlit surface zone. The long nights, and nutrients brought up from the deep where currents flow over sea-mounts or ridges, can give rise to bright blooms such as this.
Phytoplankton bloom in the Barents Sea

Plant life depends on light and nutrients

In tegenstelling tot op het land is het leven in de zee in grote mate een 3-D-aangelegenheid en het overgrote deel van de oceaan is koud, diep en donker. Plants can only Fotosynthesise in the sunlit zone near the surface. Plant growth on the sea floor is only possible in shallow water near land. The majority of plants in the ocean are tiny, single-celled plants that drift with the currents near the surface - the phytoplankton.

If turbulence brings the phytoplankton down into the dark zone, they die. But near the surface essential plant nutrients are soon used up. Unless new nutrient rich water flows up from the deep, growth will be slow. Thus concentrations of phytoplankton cells are low in areas with little vertical movement of water.

Why is the ocean teeming with life?

Sailing from Tromsø in Norway to Spitsbergen the Cape Farewell team suddenly found their ship surrounded by thousands of birds. Looking around they saw seals, dolphins and humpback whales. After over two days of seemingly empty seas, what was the reason for all this activity?

Can you explain their observations?

SeaWiFS image of the Gulf Stream
SeaWiFS. The Gulf Stream waters are warm and oligotrophic, low in nutrients. They are deep blue while the cooler, more-nutrient-rich waters to the north are milky blue due to the phytoplankton. (click on image for a larger version)
Bron: NASA Visible Earth.

 

This chapter looks at how ocean currents affect the availability of plant nutrients, the global patterns of phytoplankton productivity, and the productivity of marine ecosystems around the world.