1. Εισαγωγή

Καλοσωρίσατε στην Eνότητα για την 'Θαλάσσια Ρύπανση'

Το θαλάσσιο περιβάλλον έχει επηρεαστεί αρνητικά από τους ρύπους, ιδιαίτερα στις παράκτιες ζώνες, όπου οι επιπτώσεις των μολυσμένων υδάτων στους ανθρώπους, τα ζώα και τα φυτά είναι πιο έντονα αισθητές. Ενώ η εργαστηριακή ανάλυση είναι απαραίτητη για τον εντοπισμό πολλών από τους ρύπους, η τηλεσκόπηση από αεροπλάνα και δορυφόρους μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εντόπιση και την παρακολούθηση των απορρίψεων πετρελαίου και χημικών, τοξικών φυκιών και θερμικής ρύπανσης.


Tα απάντητικά μέτρα μετά από ατυχήματα δεξαμενόπλοιων στη θάλασσα
μπορούν να υποστηριχθούν από την τηλεσκόπηση

Zoom Sign
Δεξαμενόπλοιο που βυθίζεται
Δεξαμενόπλοιο που έχει υποστεί βλάβη κοντά στο Rio de Janeiro - 15 Οκτωβρίου 2002
Πηγή: NASA

Το πετρέλαιο είναι τοξικό για τα ψάρια και τα υδάτινα είδη. Η παρατεταμένη έκθεση επηρεάζει την αναπαραγωγή, την ανάπτυξη και τη διατροφή της υδρόβιας ζωής, ακόμη και σε χαμηλές συγκεντρώσεις. Μια σταλιά πετρελαίου μπορεί να σκοτώσει ένα πουλί!

Και όμως: υπάρχουν πολλές άλλες μορφές θαλάσσιας ρύπανσης, δεν είναι μόνο το θέμα του πετρελαίου. Τα ατυχήματα των μεγάλων σκαφών μπορούν επίσης να προκαλέσουν χημικά ρύπη ή να χαθεί φορτίο στη θάλασσα. Η θαλάσσια ρύπανση μπορεί επίσης να προκαλεσθεί εσωτερικά μακριά από το έδαφος μακριά από την θάλασσα, από τις τοξικές ουσίες που ρίχνονται στα ποτάμια. Αφού όλα τα ποτάμια καταλήγουν τελικά στη θάλασσα, το ίδιο λοιπόν και οι ουσίες που λαμβάνονται από το νερό.Οι μεταβολές στο θαλάσσιο περιβάλλον μπορεί να προκαλέσουν τα άλγη να αναπτυχθούν και να εξαπλωθούν. Οι αλλαγές αυτές μπορεί να σχετίζονται με την ποιότητα του νερού, την θερμοκρασία, τα θρεπτικά συστατικά, το φως του ήλιου, ή άλλους παράγοντες. Ορισμένα από αυτά τα φύκια ίσως είναι επιβλαβείς για την θαλάσσια ζωή εξαντλώντας τον οξυγώνο από τους ζώντες οργανισμούς ή/και απελευθερώνοντας τοξίνες.

Κυνήγι φύκιών-δολοφόνους από το διάστημα

Zoom Sign
Ερυθρά ρευμα από το διάστημα
Ερυθρά ρευμα κοντά στην ακτή του Texas - 29 Σεπτεμβρίου 2000.
Πηγή: NASA

To κόκκινo ρευμα είναι ένα φαινόμενο που προκαλείται από ανθίσεις φυκιών κατά μήκος των παράκτιων περιοχών. Αυτές οι ανθίσεις γενικά χρωματίζουν τα ύδατα, αλλά, σε αντίθεση με αυτό που το όνομά τους προτείνει, μπορεί να έχουν πολλά χρώματα. Η εξάπλωση των ανθίσεων φυκιών μπορεί να ανιχνευθεί χρησιμοποιώντας τεχνικές τηλεσκόπησης.

Σε αυτή την ενότητα σας προσκαλέσαμε να μάθετε...

  • από πoυ προέρχεται η θαλάσσια ρύπανση,

  • για τις επιπτώσεις που έχουν τα ρύπη στο περιβάλλον,

  • πως η τηλεσκόπηση μπορεί να βοηθήσει στην ανίχνευση της θαλάσσιας ρύπανσης,

  • ποιοί μέθοδοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανίχνευση διαφόρων ρύπων,

  • τον τρόπο ερμηνείας δορυφορικών και εναέριων εικόνων σχετικά με τά ρύπη, και

  • τι μπορεί να γίνει για την πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης