Bijkomend materiaal

UNESCO

UNESCO: de Verenigde Naties Organisatie voor Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur (in het Engels)
The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)
Objectives, strategies, missions, funding

World Heritage List

Bescherming van het werelderfgoed (in het Engels)
Protection of the World Cultural and Natural Heritage
The UNESCO World Heritage List
Further Links to UNESCO webpages

World Heritage in Danger

Werelderfgoed in gevaar (in het Engels)
World Heritage in Danger
Ascertained and potential dangers to World Heritage Sites with examples of sites inscribed on the List of World Heritage in Danger