Inleiding: Werelderfgoedsites van ruimte tot site

Wat is erfgoed?

Erfgoed is van belang voor onze huidige en toekomstige identiteit, het is onze erfenis uit het verleden, waar we vandaag mee leven en wat we doorgeven aan de generaties na ons.

De United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) wil de identificatie, bescherming en behoud aanmoedigen van cultureel en natuurlijk erfgoed in de gehele wereld dat beschouwd wordt als van uitzonderlijk belang voor de mensheid.

Zoom Sign
De piramides van Gizeh
De piramides van Gizeh in Egypte werden ingeschreven op de lijst van werelderfgoedsites in 1979.
Foto: Ricardo Liberato / Wikimedia Commons

Dit is vastgelegd in een internationaal verdrag genaamd de Conventie over de bescherming van cultureel en natuurlijk werelderfgoed, die werd aangenomen door de UNESCO in 1972. De Conventie erkent dat werelderfgoedsites toebehoren aan alle volkeren ter wereld.Werelderfgoedsites zijn plaatsen op aarde die van een bijzondere universele waarde zijn voor de mensheid en die toebehoren aan alle volkeren ter wereld, ongeacht het grondgebied waarop ze gelegen zijn.


De Werelderfgoedlijst omvat 890 eigendommen die deel uitmaken van het cultureel en natuurlijk erfgoed dat volgens het Werelderfgoedcomité van uitzonderlijke universele waarde is.
Hierin zitten 689 culturele, 176 natuurlijke en 25 gemengde eigendommen in 148 lidstaten. De lijst vertegenwoordigt de rijkdom en diversiteit van 's werelds cultureel en natuurlijk erfgoed.

Zoom Sign
Grand Canyon, USA
De Grand Canyon in de Verenigde Staten werd ingeschreven op de lijst van werelderfgoedsites in 1979.
Foto: Jim Gordon / Wikimedia Commons

Beide, zowel de natuurlijke als de culturele sites, staan bloot aan een reeks potentiële bedreigingen waaronder: ongecontroleerde ontwikkeling van landbouw en steden, natuurrampen, klimaatverandering, bovenmatig toerisme, regionale conflicten, en dergelijke meer.