3. Προσδιορισμός Καλλιεργειών

Γιατί χρειαζόμαστε να αναγνωρίζουμε τις καλλιέργειες;

Είναι πολύ σημαντικό για μια χώρα να γνωρίζει τι καλλιέργειες χρησιμοποιούνται και τι θα παράγει κάθε χρονιά. Τέτοιου είδους πληροφορίες έχουν οικονομικά οφέλη για τη χώρα, καθώς επιτρέπει τον προγραμματισμό για την εισαγωγή και εξαγωγή των προϊόντων διατροφής. Μια από τις μεθόδους που ακολουθείται για την αναγνώριση των καλλιεργειών, είναι η επι τόπου επισκέψεις στους αγρους. Αυτό όμως παίρνει πολύ χρόνο και κοστίζει πολλά χρήματα.

Zoom Sign
Χωράφια με λαχανικά
Χωράφια στα οποία καλλιεργούνται διάφορα είδη λαχανικών.
Πηγή: Wikimedia Commons

Κοιτάξτε την παραπάνω εικόνα. Βλέπετε χωράφια στα οποία καλλιεργούνται διάφορα λαχανικά. Τι χαρακτηριστικά αναζητάτε για να μπορείτε να αναγνωρίσετε ποια καλλιέργεια βρίσκεται σε κάθε χωράφι;

Χαρτογράφηση Κτηματολογίου

Παρατηρώντας τα διάφορα είδη των καλλιεργειών, είναι δυνατόν να γίνει χαρτογράφηση των όριων των αγροτεμαχίων. Η χαρτογράφηση των ορίων παρέχει πληροφορίες για τη δημιουργία χαρτών κτηματολογίου. Αυτοί οι χάρτες είναι συνήθως σε μορφή διανυσμάτων και σε αυτή τη μορφή μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε ένα σύστημα GIS, το οποίο μπορεί να περιέχει και άλλα είδη πληροφοριών (ιδιοκτησία, είδη φυτών που καλλιεργούνται, κλπ.). Αυτά μπορούν να χρησιμοποιούνται από τις τοπικές και εθνικές αρχές, για να εκτιμηθεί πόση γη χρησιμοποιείται για τη γεωργία, και πόση έκταση χρησιμοποιείται για την καλλιέργεια του κάθε φυτού.

Δείτε αυτή τη σελίδα για περισσότερες πληροφορίες για τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών.

Zoom Sign
Διανυσματικό στρώμα πεδίων
Ένα διανυσματικό επίπεδο πάνω από δορυφορική εικόνα, που δείχνει διάφορα χωράφια.