2. Εκτίμηση Απόδοσης Καλλιέργειας

Μπορούμε πραγματικά να γνωρίζουμε τι απόδοση θα έχει μια καλλιέργεια σε ένα χωράφι;

Έχοντας πληροφορίες σχετικά με το δυναμικό της απόδοσης μιας καλλιέργεαις σε πρώιμο στάδιο είναι πολύ χρήσιμο για τους αγρότες, αλλά επίσης και για τις χώρες που σε μεγάλο βαθμό εξαρτώνται από τη γεωργική παραγωγή για την ικανοποίηση των εθνικών αναγκών στις καλλιέργειες, αλλά και για το εισόδημα μέσω εξαγωγών.

Οι εκτιμήσεις για την απόδοση των καλλιεργειών είναι μία γεωργική πρακτική η οποία υπάρχει εδώ και πολλούς αιώνες. Ακόμη και σήμερα, οι έμπειροι αγρότες είναι σε θέση να κάνουν απλές εκτιμήσεις για την τελική παραγωγή, με μία μόνο εξέταση της ευρωστίας των φυτών και την κατάσταση της υγείας στα μέσα της περιόδου και λαμβάνοντας υπόψη τις κλιματολογικές συνθήκες μέχρι εκείνο το σημείο. Φυσικά οι εκτιμήσεις που γίνονται κοντά στην εποχή της συγκομιδής τείνουν να είναι πιο ακριβείς, καθώς υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο της καλλιέργειας κατά την διάρκεια της περιόδου, και επίσης υπάρχει λιγότερος χρόνος για τα πράγματα να πάνε στραβά.

Ένα χωράφι με κριθάρι
Ένα χωράφι με κριθάρι.
Πηγή: Wikimedia Commons
Χωράφια στην Ιταλία, όπως φαίνονται από δορυφόρο SPOT
Σύνθετη εικόνα SPOT ψευδών χρωμάτων που παρουσιάζει αγροτεμάχια στη Ιταλία.
Πηγή: Satellite Imaging Corporation και SPOT Image Corporation

Στοιχεία τηλεπισκόπησης για την εκτίμηση της απόδοσης των καλλιεργειών

Οπότε, πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την τηλεπισκόπηση για να κάνουμε εκτιμήσεις για τις μελλοντικές απόδοσεις καλλιεργείων; Χάρη στο συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο η βλάστηση αντανακλά την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία (περισσότερες πληροφορίες εδώ), μπορούμε να αξιολογήσουμε την κατάσταση των φυτών με τη χρήση δεδομένων τηλεπισκόπησης. Με τον συνδυασμό αυτών των στοιχείων με πρόσθετα στοιχεία (όπως οι κλιματικές συνθήκες) σε πολύπλοκα μοντέλα, είναι δυνατό να εκτιμηθεί το τελικό προϊόν από ένα πεδίο καλλιέργειας σε πολύ πρώιμο στάδιο.

Ερώτηση: Ποιές είναι οι σημαντικότερες καλλιέργειες στην χώρα σας;