Welkom in de Tutorial  ‘3D-modellen’

Waarom wordt 3D zo vaak gebruikt?

Welke voorstelling vind je het gemakkelijkst om te interpreteren? (Opmerking: beide materialen stellen dezelfde informatie voor)

Een model op schaal of een topografische kaart

Een model op schaal of een topografische kaart?

Een wereldbol of een wereldkaart

Een wereldbol of een wereldkaart?

Een taartdiagram of een tabel

Een taartdiagram of een tabel?

Jongere kinderen zullen automatisch kiezen voor het model op schaal, de wereldbol en het taartdiagram. Naarmate men ouder wordt, wordt het echter gemakkelijker om de andere voorstellingen te interpreteren.

Bij het model op schaal en de wereldbol wordt de geografische informatie weergegeven zoals in de realiteit, in drie dimensies maar op veel kleinere schaal. Men zal intuïtief veel gemakkelijker kunnen omgaan met deze voorstellingen.

De vormen van het landschap kunnen ook op een tweedimensionale kaart weergegeven worden door een variëteit aan technieken (bv. contourlijnen of schaduw gebruiken om reliëf weer te geven). Toch is enig ruimtelijk inzicht nodig om deze informatie correct te kunnen interpreteren. Het is niet zo evident om een driedimensionaal beeld uit een tweedimensionale kaart te halen.

Om vlot een 3D model te halen uit een 2D beeld hebben onze hersenen enige training nodig!

Gelukkig heeft de huidige technologische evolutie ervoor gezorgd dat er nu nieuwe technieken en middelen voorhanden zijn om informatie duidelijk voor te stellen, zodat ze veel gemakkelijker interpreteerbaar zijn. Een van deze nieuwe tools is de 3D voorstelling.

In deze module zal je leren

  • wat 3D eigenlijk inhoudt
  • wat de basisprincipes zijn die het mogelijk maken om 3D te zien
  • hoe kaarten worden gemaakt uit satellietbeelden
  • wat er gebeurt wanneer je twee-kleuren-brillen draagt in een 3D-film
  • welke 3D-applicaties er in Google Earth bestaan